Zgodovina

Mi vrtimo svet - že od leta 1991

Začetki našega podjetja segajo v leto 1991. Družinsko podjetje, pod vodstvom Franca Munde, se je začelo hitro razvijati. Postali smo prvi uradni SKF distributer v Republiki Sloveniji. Da bi lahko našim poslovnim partnerjem ponudili več na enem mestu, smo razširili prodajni program in pridobili uradna zastopstva za ležaje NSK in NKE, lepila Loctite, galove verige ČZ Retezy, Retezy Vamberk ter TSUBAKI, antivibracijske elemente ROSTA ter postali uradni SIEMENS FLENDER distributer za gonila in sklopke. Naše dobavitelje skrbno izbiramo po kriteriju kvalitete, saj želimo ponujati izdelke v katere verjamemo in bodo nudili dolge čase obratovanja.

V letu 2010 smo odprli maloprodajno trgovino, kjer ponujamo različne izdelke za dnevno uporabo v industriji, kmetiji ali za domačo porabo, zaščitna sredstva (očala, čevlje, čelade…), orodje UNIOR, po meri izdelamo hidravlične cevi in še marsikaj.

Tekom vseh let in s širitvijo na tržišča Balkana in bližnjega vzhoda smo si pridobili neprecenljive izkušnje in znanja, ter vzpostavili odnose zaupanja, zanesljivosti, sodelovanja in spoštovanja.

NAŠA VIZIJA

Poganjamo prihodnost

Korak pred drugimi. Želimo biti prva izbira kupcev na področju podpornih elementov za prenos gibanja in moči. To vam zagotavljamo z našimi izkušnjami, kakovostno ponudbo, kvalitetnimi dobavitelji, hitro dostavo in odlično tehnično podporo. Naša vizija je posvetiti ves naš talent in naše izkušnje zadovoljevanju potreb naših poslovnih partnerjev in vzdrževati dolgoročno visoko kakovost v vseh segmentih svojega poslovanja, v korist naših poslovnih partnerjev, zaposlenih in družbene skupnosti. Z Vami – našimi poslovnimi partnerji – poganjamo prihodnost.

POSLANSTVO

Zadovoljevanje potreb naših poslovnih partnerjev

Poslovnim partnerjem zagotavljamo visoko kakovostne produkte in storitve na cenovno konkurenčen, kakovosten in zanesljiv način, ki pripomore k uspešnem poslovanju, rasti in razvoju podjetij.

To dosegamo z nenehnim izboljševanjem kakovosti naših storitev, vzpodbujanjem zaposlenih k pridobivanju novih znanj, nudenjem optimalnih delovnih pogojev za ustvarjanje dobrega delovnega vzdušja in omogočanjem kakovostnega življenja vsem zaposlenim.

Bistvo naših kompetenc temelji na močnem strokovnem znanju, dobro vzpostavljeni mreži naših kupcev in dobaviteljev ter nudenju vsestranske podpore našim strankam. Našemu podjetju s takšnim pristopom zagotavljamo ugled in dolgoročni uspeh.

VREDNOTE

Mi verjamemo v naslednje vrednote, ki jih intenzivno negujemo

POŠTENOST IN INTEGRITETA

Spoštujemo visoke etične standarde, odprtost, preudarnost, zaupanje in poštenost v vseh naših poslovnih odnosih.​

TRANSPARENTNOST

Javno in odprto izmenjujemo ideje, informacije, načrte in cilje. Iskreno verjamemo, da medosebna odprtost in odprtost do sodelavcev, poslovnih partnerjev in širše javnosti prispeva k boljšemu razumevanju, izgradnji močnih in stabilnih odnosov in njihovo vključevanje v ustvarjalnem procesu.​

MOČNE VEZI

Naš odnos s sodelavci in poslovnimi partnerji je veliko globlji kot zgolj poslovni odnos: naš cilj je, da razumemo tudi ljudi in ne samo njihov posel in da gradimo dolgoročne odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.​

OSEBNA ODGOVORNOST

Drug drugega sprejemamo enakopravno. Prepoznamo in upoštevamo sposobnosti vsakega posameznika.​